Omgevingsvisie voor kern De Bilt

De nieuwe omgevingswet voor de fysieke leefomgeving komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en meer ruimte bieden aan lokale initiatieven in de samenleving. Kort gezegd: alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter organiseren. De doelen van de nieuwe omgevingswet passen heel goed bij de weg die de gemeente De Bilt al heeft ingeslagen: invoering van gebiedsgericht werken.

Een van de instrumenten van de nieuwe wet is de omgevingsvisie. Kernwethouder Anne Brommersma: “We gaan al vroeg aan de slag met de nieuwe wet. We hebben gekozen voor een pilot in kern De Bilt omdat er veel speelt in het gebied en er volop bedrijvigheid is. We maken samen met inwoners, initiatiefnemers, ondernemers, organisaties en andere aan de gemeente gelieerde organisaties een omgevingsvisie voor kern De Bilt.”

Deze website neemt u mee in de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de kern De Bilt. Blijf betrokken door u aan te melden voor updates en lever waar mogelijk bijdragen door uw mening te geven, mee te denken en deel te nemen aan de bijeenkomsten die in de verschillende fasen van de ontwikkeling plaatsvinden.

Lees meer over achtergronden van de omgevingsvisie kern De Bilt
 • Samen bouwen aan de Omgevingsvisie!
 • Welke thema’s in Omgevingsvisie kern De Bilt? Internetconsultatie tot en met 8 februari 2018
 • Plangrenzen omgevingsvisie: bebouwde kom kern De BIlt
 • Klimaatstresstest voor kern De Bilt
 • Beleef gebiedsconferentie Kern De Bilt mee!
 • Verkeerskundige projecten De Bilt
 • Regio TV De Bilt in gesprek met mensen over de toekomst van de kern De Bilt
 • Woont of werkt u in kern De Bilt?
 • Bent u bewoner of ondernemer van kern De Bilt?
 • Gebiedsconferentie 2 oktober 2017
 • Kernwethouder Anne Brommersma over de omgevingsvisie
 • Opgehaalde vraagstukken en reageren