Achtergronden

  • Plangrenzen omgevingsvisie: bebouwde kom kern De BIlt
  • Kernwethouder Anne Brommersma over de omgevingsvisie
  • Achtergrondinformatie