Samen bouwen aan de Omgevingsvisie!
Na een periode van informatie ophalen, gesprekken voeren en inventariseren zijn we op het punt aanbeland dat we samen aan de Omgevingsvisie voor de kern De Bilt gaan bouwen. Aanleiding In de kern De Bilt zijn we bezig met een ingrijpend pilotproject: de omgevingsvisie. Deze website maakt deel uit van de pilot. Doel van het project is om samen met bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te ontwikkelen. Met de pilot bereiden we ons in de gemeente ook voor op de Omgevingswet die naar verwachting...
Lees meer
Welke thema’s in Omgevingsvisie kern De Bilt? Internetconsultatie tot en met 8 februari 2018
Hoe ziet de toekomst van kern De Bilt er uit? De volgende stap op weg naar een omgevingsvisie voor kern De Bilt is aan u. Doe mee met de internetconsultatie en geef uw mening. Onder de 'praat-mee' knop vindt u de internetconsultatie. Tot en met 8 februari 2018 kunt u hier uw mening en ideeën kwijt en gesprekken met elkaar voeren. Uw antwoorden en op- en aanmerkingen gebruiken we bij het opstellen van de concept-omgevingsvisie kern De Bilt.
Lees meer
Plangrenzen omgevingsvisie: bebouwde kom kern De BIlt
De gebiedsconferentie heeft aanleiding gegeven het plangebied voor de omgevingsvisie kern De Bilt aan te passen. Het nieuwe plangebied beperkt zich tot de bebouwde kom van de kern De Bilt. Eerder waren de plangrenzen bepaald door de aanwezige infrastructuur, de gemeentegrens en de plangrenzen die in de aanliggende gebiedsvisies werden gehanteerd; te weten de gebiedsvisie West en gebiedsvisie Zuid. Op de gebiedsconferentie hebben meerdere mensen en partijen ons gevraagd waarom bepaalde delen juist wel of niet waren meegenomen. Naar aanleidin...
Lees meer
Klimaatstresstest voor kern De Bilt
Op de gebiedsconferentie van 2 oktober hebben bewoners samen met het waterschap nagedacht over het klimaat van de toekomst. Zijn we wel voorbereid op het klimaat van de toekomst? Het Waterschap heeft hiervoor een klimaatstresstest ontwikkeld.
Lees meer
Beleef gebiedsconferentie Kern De Bilt mee!
Zo’n 140 bewoners, ondernemers, ambtenaren, raadsleden en organisaties uit kern De Bilt waren op 2 oktober 2017 in het H.F. Witte Centrum voor de gebiedsconferentie over de omgevingsvisie voor kern De Bilt. Er kwamen veel onderwerpen aan bod. De bezoekers gingen met elkaar in gesprek en wisselden ideeën uit tijdens de verschillende workshops. De thema’s van de workshops lopen uiteen van onderwerpen als duurzaamheid en functiemenging tot groen en ontmoeting rondom de scholen. In deze terugblik vindt u een korte samenvatting van de verschillend...
Lees meer
Verkeerskundige projecten De Bilt
Het verkeerscirculatieplan voor De Bilt (VCP) is een set van maatregelen die bijdragen aan de meest optimale manier van verkeersafwikkeling. De belangrijkste oplossingen; doorstroming verkeer rond Dr. Letteplein, betere ontsluiting van het dorp, tegengaan van sluipverkeer. Naast de projecten uit het VCP staan er nog andere verkeersprojecten op het punt van beginnen; doorfietsroute Biltse Rading, verbetering kruising Soestdijkseweg Zuid, parkeeroplossing Dorpstraat, bredere fietstunnel Kapelweg.
Lees meer
Regio TV De Bilt in gesprek met mensen over de toekomst van de kern De Bilt
Regio TV De Bilt heeft inwoners van kern De Bilt gevraagd naar de toekomst van hun dorp, hun leefomgeving. Wat vinden zij belangrijk?
Lees meer
Woont of werkt u in kern De Bilt?
Doe mee en praat mee over de toekomst van uw eigen dorp. Wilt u meer bedrijvigheid of juist wonen in het dorp? Groen veranderen in een buurtmoestuin? Meer ruimte voor spelen? Denkt de gemeente voldoende met u mee? Ga samen aan de slag met uw buren, andere bewoners, ondernemers en organisaties uit het dorp, de gemeente en haar directe partners tijdens de gebiedsconferentie omgevingsvisie kern De Bilt op 2 oktober.
Lees meer
Bent u bewoner of ondernemer van kern De Bilt?
Denkt en doet u mee met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie voor uw eigen kern? Dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten over welk gebied het nu precies gaat.
Lees meer
Gebiedsconferentie 2 oktober 2017
We willen niet alleen met u praten, we willen ook samen met u aan de slag. Kom daarom op 2 oktober naar de gebiedsconferentie. Locatie: H.F. Witte Centrum, 19.00 uur. Meer weten en aanmelden?
Lees meer
Kernwethouder Anne Brommersma over de omgevingsvisie
De gemeente heeft in twee andere kernen met gebiedsgericht werken al veel samen met bewoners gedaan. Een omgevingsvisie voor een hele kern is nog een stap verder. “Ik kijk uit naar het samen opstellen van zo’n visie, vooral in ‘mijn kern’. Ik heb een warm hart voor De Bilt en vindt het leuk om hier zo ambitieus aan de slag te gaan. Voor mij staat voorop: we kunnen geen samenleving zijn zonder dat we het samen doen. Dit is de ultieme vorm daarvan.”
Lees meer
Opgehaalde vraagstukken en reageren
Als eerste stap zijn er vraagstukken opgehaald. Dit is de eerste, cruciale, fase in de aanpak van de omgevingsvisie. Zij zijn de verankering. De vraagstukken zijn op twee manieren opgehaald. Er zijn 25 interviews gevoerd met mensen in de kern De Bilt. De meeste gesprekken vonden bij hen thuis of op kantoor plaats. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. Het zijn professionals, inwoners, ondernemers en organisaties die veel weten over allerlei aspecten in de kern. Vervolgens hebben zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de vakafdeli...
Lees meer
Achtergrondinformatie
Een van de instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. In die omgevingsvisie staan alle strategische doelen van de overheid, doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, bij elkaar. Er komen dus geen aparte doelen voor verkeer, wonen, milieu, water enzovoort, deze staan allemaal bij elkaar in de omgevingsvisie. De wetgever heeft dit zo geregeld zodat u als inwoner of ondernemer uw eigen positie snel en goed kunt inschatten. En daarmee makkelijker uw eigen project kunt organiseren. Precies om deze reden heeft de wetgever d...
Lees meer
Verkeerskundige projecten De Bilt
Het verkeerscirculatieplan voor De Bilt (VCP) is een set van maatregelen die bijdragen aan de meest optimale manier van verkeersafwikkeling. De belangrijkste oplossingen; doorstroming verkeer rond Dr. Letteplein, betere ontsluiting van het dorp, tegengaan van sluipverkeer. Naast de projecten uit het VCP staan er nog andere verkeersprojecten op het punt van beginnen; doorfietsroute Biltse Rading, verbetering kruising Soestdijkseweg Zuid, parkeeroplossing Dorpstraat, bredere fietstunnel Kapelweg.
Lees meer