Opgehaalde vraagstukken en reageren

Als eerste stap zijn er vraagstukken opgehaald. Dit is de eerste, cruciale, fase in de aanpak van de omgevingsvisie. Zij zijn de verankering.

De vraagstukken zijn op twee manieren opgehaald. Er zijn 25 interviews gevoerd met mensen in de kern De Bilt. De meeste gesprekken vonden bij hen thuis of op kantoor plaats. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. Het zijn professionals, inwoners, ondernemers en organisaties die veel weten over allerlei aspecten in de kern.

Vervolgens hebben zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de vakafdelingen van de gemeente, een kopgroep van gemeenteraadsleden, het waterschap, Mens De Bilt, de GGD, de WMO Adviesraad, SSW en de ODRU. Daaruit zijn ook vraagstukken opgesteld. Zo is er een lijst ontstaan van in totaal 328 vraagstukken. 

 

Op die pagina kunt u eventuele aanvullende vraagstukken inzenden

|