Kernwethouder Anne Brommersma over de omgevingsvisie

 

Kernwethouder Brommersma kijkt uit naar opstellen omgevingsvisie kern De Bilt 

De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling - zoals bijvoorbeeld (ver)bouw, leegstand of reclame-uitingen - makkelijker maken. In de kern De Bilt gaan we alvast aan de slag met deze nieuwe wet. De Bilt is namelijk aangemeld als pilotproject bij het ministerie.

 

Keuze voor kern De Bilt

Kernwethouder Anne Brommersma legt uit: “We wilden graag al vroeg aan de slag met de komst van de omgevingswet en zochten naar een gebied waar veel speelt. In de kern De Bilt is volop bedrijvigheid, zoals horeca en de winkels aan de Hessenweg. Ook staat er een leegstaande school en zoeken we naar een bestemming voor ‘t Hoekie (pand van Welzijn).”


Meer openheid, minder regels

De nieuwe manier van werken is ‘een zoektocht’, vindt de wethouder: “Inwonersparticipatie - bewoners die volop meedoen en meebeslissen - is iets waar we natuurlijk steeds meer naartoe gaan. We horen dat mensen soms tegen regels aanlopen en tegen de houding van de gemeente. Wat we willen is dat zij sneller horen wat kan, of het kan en hoe het werkt: meer openheid en minder regels.”


Samen met bewoners

In twee andere kernen - Hollandsche Rading en Westbroek – heeft de gemeente met ‘gebiedsgericht werken’ al veel samen met de bewoners gedaan. Het was echt van onderaf, vanuit de wijk, werken. Met veel succes en enthousiasme. Met De Bilt gaan we nog een stap verder. We zoeken naar een visie voor de hele kern. Of dat ook een succes wordt is nog de vraag want een visie maken gaat meer over de langere termijn en is iets minder concreet. Een deel van de kern De Bilt is gelukkig al heel enthousiast. Vanuit een bewonersgroep rond de Dorpsstraat ligt voor een deel van de kern zelfs al een professioneel plan. Nu nog aan de slag met een visie voor de hele kern!”

 

Gebiedsconferentie kern De Bilt

Inmiddels heeft de gemeente interviews gevoerd met ‘sleutelfiguren’ in de wijk. De meeste interviews vonden bij de mensen thuis plaats. “Het gaat immers om hun directe leefomgeving.” De uitkomsten zijn samengevoegd tot acht thema’s die de gemeente op 2 oktober op een zogenaamde ‘gebiedsconferentie’ wil toetsen en verder uitwerken met de overige buurtbewoners. “We hopen op een grote opkomst!”

 

Workshops

De bewoners gaan die avond in workshops aan de slag. “Zodat er volop mogelijkheid is om écht mee te denken. Bijvoorbeeld over de school aan de Jasmijnstraat. Bewoners hebben daar echt een stem in, er is nog niks over bedacht.” Sommige dingen liggen al wel vast. Zo hebben gemeente en bewoners al veel gesproken over de verkeerscirculatie. Dat gaan we natuurlijk niet over doen. En de gemeenteraad heeft al besloten dat er bij het H.F. Witte Centrum woningen moeten komen. “Maar bewoners kunnen wel meedenken over wat voor soort woningen en hoe ze gesitueerd worden.”

 

Aanpak in Overbosch

Dat die open en heldere werkwijze goed is, blijkt wel uit de aanpak van de wegwerkzaamheden in Overbosch, schuin aan de overkant van het gemeentehuis. “Daar hebben we het heel anders aangepakt. Wij hebben het beleid dat in de ‘niet doorgaande wegen’ klinkers worden gelegd. Veel bewoners in die buurt wilden het anders. Het is een kleine wijk en we bedachten dat het goed zou zijn om de keuze aan de bewoners over te laten. We organiseerden een bijeenkomst waar bewoners zelf hebben besloten hoe ze de weg, de drempels en de parkeerplekken wilden hebben. De opkomst was hoog en aan het einde van de avond kwamen ze tot een democratische keuze. Niet iedereen vond die oplossing het mooist. Maar er was veel lof voor deze aanpak en voor de avond. Iedereen kon zich daarin vinden.”

 

Andere manier van werken

De gemeente De Bilt beseft dat deze manier van werken hele andere vaardigheden van de medewerkers vraagt. “De Omgevingswet betekent heel veel voor de gemeente. Wij gaan gebiedsgericht werken als gemeente. We willen veel beter aansluiten bij wat bewoners willen. Dat vraagt om een grote interne veranderslag. De specialistische kennis van mensen blijft daarin hard nodig. We gaan in drie gebieden werken, in zogenaamde ‘gebiedsteams’. Ieder teamlid is allround, met natuurlijk zijn eigen specialisme als waardevolle inbreng.”


Samen doen

Wethouder Anne Brommersma kijkt uit naar de omgevingsvisie voor De Bilt. “Dit is heel erg leuk om te doen. Vooral in ‘mijn kern’. Ik heb als kernwethouder een warm hart voor De Bilt en vind het leuk om hier zo ambitieus aan de slag te gaan. Het is overigens best een grote uitdaging om er echt een visie van bewoners, bedrijven én van ons van te maken. Maar voor mij staat voorop: we kunnen geen samenleving zijn zonder dat we het samen doen. Dit is de ultieme vorm daarvan!” Brommersma weet dat er nog veel moet gebeuren. “We zijn er nog niet. Maar de wet is er ook nog niet”, stelt ze nuchter.

a.brommersma@debilt.nl

 

|