Klimaatstresstest voor kern De Bilt

Schermafbeelding2017...

 

Tijdens de gebiedsconferentie van 2 oktober hebben bewoners samen met het Waterschap nagedacht over het klimaat van de toekomst. In de komende jaren neemt de overvloedige regenval toe, met grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. De focus van de workshop lag vooral op maatregelen die we nu al kunnen nemen om wateroverlast te voorkomen. De gemeente kan bijvoorbeeld zorgen voor waterdoorlatende wegen en waterberging in de groene gebieden. De openbare ruimte moet wel goed toegankelijk blijven voor oudere bewoners. Ook is het belangrijk dat inwoners weten wat zij zelf kunnen doen; bijvoorbeeld het vergroenen van de eigen tuin en eigen daken en de aanleg van grindputten.

 

Om de waterproblematiek zichtbaar te maken heeft Waterschap een interactieve 3D klimaatstresstest ontwikkeld. In deze digitale wereld is de gevoeligheid van kern De BIlt voor wateroverlast na hevige neerslag zichtbaar. Via de onderstaande link kunt u de beelden inzien die tijdens de workshop zijn gebruikt.

 

www.communityvision.info/DeBilt

 

 

 

|