Samen meer mogelijk maken

Ontwikkeling omgevingsvisie kern De Bilt: gespreks- en werksessies

IMG_1515In 2017 is gestart met de pilot ‘Omgevingsvisie kern De Bilt’. Deze pilot sorteert voor op de aanstaande Omgevingswet, die regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en meer ruimte biedt aan lokale initiatieven. De Omgevingsvisie voor de kern De Bilt komt tot stand vanuit een samenwerking tussen inwoners, initiatiefnemers, ondernemers, organisaties en de gemeente.

De ingrediënten voor de visie zijn verzameld en besproken in interviews, een gebiedsconferentie en internetconsultatie. We staan nu op het punt deze ingrediënten samen uit te werken in een concept omgevingsvisie, waarbij we focussen op wat we samen willen bereiken en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Inwoners zijn van harte uitgenodigd in gespreks- en werksessies mee te denken en praten over twee van de onderwerpen waaraan onze Biltse samenleving prioriteit geeft: het gebruik van de openbare ruimte voor verblijven, spelen en ontmoeten en goede fietstoegankelijkheid.

De sessies vinden op 29 mei en 5 juni plaats tussen 19.30 en 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het H F Wittecentrum (Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt). Aanmelden is noodzakelijk, het aantal beschikbare plekken is beperkt! De exacte tijdstippen en meer informatie ontvangt u na uw aanmelding, omstreeks 1 week voor de sessie.

 

Sessie: Gebruik van openbare ruimte voor verblijven, spelen en ontmoeten

Dinsdag 29 mei 2018                                            

Inwoners geven aan meer gebruik te willen kunnen maken van bereikbare, openbare plekken en groen, in en rondom het dorp. Bijvoorbeeld om te spelen, te recreëren of kleinschalige stadslandbouw. Hiervoor hebben inwoners concrete ideeën en ontplooien zij hiervoor soms initiatieven ter verbetering of ontwikkeling. Tegelijk beschouwt men het onderhoud vooral als taak van de gemeente - onderhoud dat volgens velen beter kan.

In deze sessie willen we graag in gesprek met initiatiefnemers, bewoners(verenigingen), scholen, natuur- en maatschappelijke organisaties. Aan de hand van voorbeelden van initiatieven analyseren en bespreken we hoe we het eigenaarschap van omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte kunnen bevorderen om zo meer mogelijk te maken.

 

Sessie: Fiets voorop

Dinsdag 5 juni 2018

In de kern De Bilt wordt veel ruimte ingenomen voor de auto met o.a. rijbanen en parkeerplaatsen. Uiteraard belangrijk, maar in de praktijk betekent het dat de fietser vaak in de verdrukking komt.Veel inwoners hebben dan ook aangegeven zich gemakkelijker per fiets te willen kunnen verplaatsen. Gemeente en GGD zien het op hun beurt als hun taak om een gezonde leefomgeving te kunnen bieden, waarbij ook de verkeersveiligheid.

 

Aan de hand van enkele praktijksituaties zoomen we daarom met inwoners, ondernemers, scholen, overheden en andere belanghebbenden verder in op de mogelijkheden en keuzes om langzaam verkeer te stimuleren: hoe kunnen we zorgen voor de fiets voorop?

 

Buttonnaarformulier

|