Archief per categorie: AchtergrondenTerug
Plangrenzen omgevingsvisie: bebouwde kom kern De BIlt
De gebiedsconferentie heeft aanleiding gegeven het plangebied voor de omgevingsvisie kern De Bilt aan te passen. Het nieuwe plangebied beperkt zich tot de bebouwde kom van de kern De Bilt. Eerder waren de plangrenzen bepaald door de aanwezige infrastructuur, de gemeentegrens en de plangrenzen die in de aanliggende gebiedsvisies werden gehanteerd; te weten de gebiedsvisie West en gebiedsvisie Zuid. Op de gebiedsconferentie hebben meerdere mensen en partijen ons gevraagd waarom bepaalde delen juist wel of niet waren meegenomen. Naar aanleidin...
Lees meer
Kernwethouder Anne Brommersma over de omgevingsvisie
De gemeente heeft in twee andere kernen met gebiedsgericht werken al veel samen met bewoners gedaan. Een omgevingsvisie voor een hele kern is nog een stap verder. “Ik kijk uit naar het samen opstellen van zo’n visie, vooral in ‘mijn kern’. Ik heb een warm hart voor De Bilt en vindt het leuk om hier zo ambitieus aan de slag te gaan. Voor mij staat voorop: we kunnen geen samenleving zijn zonder dat we het samen doen. Dit is de ultieme vorm daarvan.”
Lees meer
Achtergrondinformatie
Een van de instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. In die omgevingsvisie staan alle strategische doelen van de overheid, doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, bij elkaar. Er komen dus geen aparte doelen voor verkeer, wonen, milieu, water enzovoort, deze staan allemaal bij elkaar in de omgevingsvisie. De wetgever heeft dit zo geregeld zodat u als inwoner of ondernemer uw eigen positie snel en goed kunt inschatten. En daarmee makkelijker uw eigen project kunt organiseren. Precies om deze reden heeft de wetgever d...
Lees meer