Let op! Deze consultatie is gesloten!

We willen graag uw mening weten over de toekomst van kern De Bilt.

Hieronder ziet u verschillende afbeeldingen. Zij geven de onderwerpen weer. Klik op een afbeelding. U ziet dan een toelichting op het onderwerp en een aantal stellingen.
Kies de stelling die het beste bij uw mening past. U bepaalt zelf over welke onderwerpen u wilt meepraten.
Als u wilt, kunt u in het reactieformulier onderaan de pagina uw mening toelichten. Of het gesprek aangaan met andere bewoners.

U kunt meedoen tot en met zondag 8 februari 2018.

Uw antwoorden en op- en aanmerkingen gebruiken we bij het opstellen van een concept-omgevingsvisie kern De Bilt.

Praat mee!

Vergeleken met de kern De Bilt vormt het Van Boetzelaerpark een grote groene oase van rust, ruimte en cultuurhistorie. Maar omdat het park aan de rand van het dorp ligt, genieten maar weinig Biltenaren van het park. Hoe maken we het park zo aantrekke...

De Bilt is een dorp met stedelijke trekjes en relatief weinig en ook nog eens eentonig openbaar groen. Je kunt er naar kijken maar kun je er ook meer mee doen?De gemeente onderhoudt het openbaar groen op basisniveau zodat zij er weinig omkijken naar ...

De gemeente heeft verschillende rollen. We zijn dienstverlener, handhaver, toetser, initiatiefnemer, ‘aanjager’ of partner. In de samenleving is er een trend naar ‘maatwerk’, iedere situatie is uniek en vraagt precies passende aandacht. Daarom be...

Er zijn allerlei groepen bezig om te zoeken naar samenwerking in de buurt. Daar zijn twee kanten aan: aan de ene kant degene die iets aanbiedt, aan de andere kant iemand die iets vraagt. Soms lijkt het wel of er meer wordt aangeboden dan gevraagd. He...

In De Bilt zijn er steeds weer mensen die dorpsinitiatieven opstarten en tot uitvoering brengen. Ze maken een ontwikkelingsplan voor het oude dorp, regelen dat er een speelplek komt of starten een buurtmoestuin. Daarnaast wordt er natuurlijk van alle...

Niet alleen omdat de Gemeente naar energieneutraliteit wil in 2030. Niet alleen omdat het aardgas opraakt. Niet alleen omdat we jaarlijks ruim € 70 miljoen aan energie besteden. Niet alleen omdat het klimaat verandert. Niet alleen om onafhankelijk t...

De Bilt is een populair dorp om te wonen, ook is er veel druk op de woningmarkt vanuit Utrecht. Als gevolg daarvan gaan de prijzen van woningen omhoog. Woningen in De Bilt zijn voor veel mensen niet meer betaalbaar. Indien we de keus hebben, kiest de...

In De Bilt wordt gewoond en gewerkt. Het gemengde gebruik is een kracht, het is levendig, maar je zit elkaar soms ook in de weg. Het winkelgebied concentreert zich rond de Hessenweg/ Looijdijk en bedrijvigheid op de Molenkamp en Ambachtstraat. De Dor...

Er zijn situaties in de buurt waarbij je elkaar soms in de weg kunt zitten. Bijvoorbeeld bij het afzetten van kinderen met de auto bij de school; het is verkeersonveilig en ook worden trottoir en paaltjes soms kapot gereden. Of bijvoorbeeld bij het g...

Gemeente De Bilt stimuleert korte ritjes per fiets. Dit doen we onder andere door het verbeteren van de fietspaden. Toch doen veel inwoners hun boodschappen nog met de auto en brengen ze hun kinderen met de auto naar school en naar allerlei activitei...

De Hessenweg is het kernwinkelgebied voor De Bilt. Voor de komende jaren zijn er afspraken gemaakt om het winkelgebied te versterken. Om een krachtig en duurzaam centrumgebied te maken zijn alleen winkels niet genoeg. Daarvoor moet er veel meer te be...

De Hessenweg heeft centrumfuncties maar is niet uitnodigend om er langere tijd te verblijven. In het winkelgebied Hessenweg komen veel functies samen. Het gebied is goed bereikbaar met de auto en de bus. Laden en lossen gebeurt op straat en parkeren ...

Het klimaat verandert. Dit betekent voor het centrum van De Bilt meer en vaker wateroverlast, zoals water op straat en natte tuinen. De vragen aan u zijn “Hoe gaan we hiermee om?” en “Wie gaat wat uitvoeren?”.Wateroverlast ontstaat bij extreme ne...